I dag: Globalisering og snylterstat

Analyser af globalisering og snylterstat i dag og i morgen.

I modsætning til de foregående sektioner, der hovedsageligt indeholder historisk materiale, indeholder denne nyere og helt aktuelle artikler om og links til analyser af udviklingen i verden af i dag.

Contrary to other sektions on this site, witch mostly contains historical materials, this section contains newer articles on and links to contemporary analyses on globalization and parasite state.

Rich people from West pass a poster with poor black children.

 

Det globale perspektiv - Ny bog af Torkil Lauesen

Torkil Lauesen har skrevet en ny bog om kapitalismen som globalt system, der bygger på en lang række marxistiske analyser og erfaringer fra mange års politisk arbejde.

På denne side vil redaktionen lægge omtaler, anmeldelser og debat, og evt. online materiale fra bogen.

Snylterstatsteoriens historie. Af Torkil Lauesen

”Snylterstatsteorien blev fremført af især Kommunistisk Arbejdskreds (KAK) i 1970erne, men det er en teori, som har sin oprindelse helt tilbage i begyndelsen af 19-hundredetallet. Den blev videreudviklet af Lenin, som en del af hans imperialisme teori omkring Første Verdenskrig, og var ligeledes en del af 1970ernes imperialismeteorier. I det seneste årti, i forbindelse med industrialiseringen af ”Syd” og de globale produktionskæders overførsel af enorme profit og billige varer fra ”Syd” til ”Nord” er teorien imidlertid dukket op igen i politiske og akademiske diskussioner.” Artiklen indeholder omfattende litteraturhenvisninger. 

Mellem globalisering og nationalstat: Om EU's Krise. Af Torkil Lauesen

En stærk og stadig mere overstatslig Europæisk Union er et ønske for de store transnationale selskaber. Det ser store dele af den europæiske arbejderklasse imidlertid som en trussel mod deres velfærdsprivilegier. De vil ikke dele deres velfærdsydelser, med EU-borgere fra de mere ”fattige” EU lande, og slet ikke, de flygtningestrømme som EU økonomiske og militære politik medfører. Kapitalen kan ikke bare ignorere befolkningens krav, på grund af det parlamentariske demokrati. Cameron og Løkke Rasmussen repræsenterer således den snylterstat, der skal søge at finde et kompromis, der tilfredsstiller den befolkning som udgør flertallet, men samtidig tilfredsstiller den transnationale kapital.   

En delt verden – en splittet arbejderklasse. Af Torkil Lauesen.

Skrevet til det tyske venstrefløjsmagasin AK – analyse & kritik – zeitung für linke Debatte und Praxis. Om imperalisme i en globaliseret verden og dens betydning for klasseanalysen: ”Imperialismen har delt verden i lande, der overvejende producerer og lande der overvejende konsumerer. Imperialismen har historisk og aktuelt skabt vidt forskellige rammer og perspektiver for klassekampen i henholdsvis imperialistiske og udbyttede nationer. Imperialismen har delt den globale arbejderklasse.”

From Monthly Review: Imperialism and the Transformation of Values into Prices. By Torkil Lauesen and Zak Cope. (Monthly Review, vol. 67, no. 3, July-August 2015)

”We argue that the relocation of industry to the global South in the past three decades has resulted in a massive increase of transferred value to the North. The principal mechanisms for this transfer are the repatriation of surplus value by means of foreign direct investment, the unequal exchange of products embodying different quantities of value, and extortion through debt servicing.”