INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

”Bekæmp den amerikanske imperialisme”

[Ungkommunisten, 1. årgang, August 1968, nr. 8]

I sidste nr. af ”Ungkommunisten” skrev vi i en artikel om pinsemarchen, at DKP gik med på parolen ”Bekæmp den amerikanske imperialisme”, fordi den retfærdiggør forsoningen med forskellige klasseforrædere og sandsynliggør tanken om fredelig overgang til socialismen. Denne sætning er af forskellige blevet misforstået derhen, at KUF ikke godkender nævnte parole. Dette beklager vi meget, hvad vi langede ud efter var DKPs fortolkning, som jo bygger på den forkerte opfattelse, at Danmark kun er et udbytningsobjekt for imperialismen og ikke selv er imperialistisk.