INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

På det jævne, på det jævne:

”Industrien”

Forrige kapitel Til oversigt Næste kapitel

 

Den enevældige stat og handelsborgerskabet sætter penge i manufakturer, noget der må ses som en kapitalistisktendens. ”Industrien” beskyttes mod udenlandsk konkurrence via toldpolitikken og holdes iøvrigt kun i live af vedvarende kapitalindsprøjtninger fra staten. Den vigtigste forudsætning for industri, et indenlandsk marked, eksisterer ikke i egentlig forstand: Takket være feudalismen ligger størstedelen af landets indbyggere, bønderne, under for naturalieøkonomien. ”Industrien” må begrænse sig til at levere varer, som handelen og enevælden har brug for: Kanoner, krudt, militærtøj, skibe, papir o.s.v..

Tegning af Madsen. Kanon

 

Forrige kapitel Til oversigt Næste kapitel