INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

6. årgang - 1969

Udvalgte artikler er lagt online

Kommunistisk Orientering 1969, nr. 1Nr. 1, 14. januar 1969

Mao Tse-tung sagde i 1962 [Citat] s. 1
Befrielsesfronten 8 år. Appel fra Sydvietnam Nationale Front for Befrielses Centralkomité i anledning af 8 års-dagen for dens grundlæggelse (20. december 1968) s. 2-4

Tillæg: To linjer (5), svar til det svenske ”Gnistan”. Hæfte 5 af 6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)

 

 


Kommunistisk Orientering 1969, nr. 2Nr. 2, 30. januar 1969

Parti, folkehær og forenet front. Nogle erfaringer fra nederlaget for august-revolutionen i 1945 i Indonesien. Af Setia Budi (fra ”Indonesian Tribune”, nr. 8, 1968) s. 1-4
To linjer afsluttet [Notits] s. 4

Tillæg: To linjer (6), svar til det svenske ”Gnistan”. Hæfte 6 af 6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 3, 1969, ForsideNr. 3, 11. februar 1969

Vietnam, USA og Paris. Den amerikanske aggression i Vietnam kan ikke bringes til ophør ved forhandling. s. 1-4
Om tillægget [Notits] s. 4

Tillæg: Lenin: Om strejker (1899). 4 s.

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 4, 1969, ForsideNr. 4, 25. februar 1969

Vietnam og vietnambevægelserne s. 1-3
Sverige anerkender DRV s. 3-4

Tillæg: Marx og Engels: Breve om England (1 af 3, 4 s.)   

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 5, 1969, ForsideNr. 5, 12. marts 1969

Overenskomst og solidaritet s.1
Byer og landdistrikt – et spørgsmål om orientering. (fra New Zealand Communist Review, marts 1967) s. 2-4
Grænseprovokationer [Om grænsestridighederne mellem USSR og Kina 2. marts 1969] s. 4

Tillæg: Marx og Engels: Breve om England (2) (2 af 3, 4 s.)   

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 6, 1969, ForsideNr. 6, 16. april 1969

KKPs niende kongres [Hilsen fra KAK til kongressens delegerede, 4. april] s. 1
[Citat af Mao Tse-tung] s. 1
Gnisten og steppebranden [Polemik med det svenske Kommunistiske förbundet marxist-leninisternas, KFMLs blad Gnistan]  s. 2-4

Tillæg: Marx og Engels: Breve om England (3) (3 af 3, 4 s.)   

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 7, 1969, ForsideNr. 7,  særnummer, maj 1969

Hvordan ser det ud i Vesteuropa? s. 1-8

 

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 8, 1969, ForsideNr. 8, 18. juni 1969

Apropos Saga-demonstrationerne: De mange og de få Af GA- s. 1-4
Den imperialistiske indkredsning af Den kinesiske Folkerepublik s. 4-8
En bemærkning til KF(ML) s. 8

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 9, 1969, ForsideNr. 9, 30 december 1969

Ned med værdigheden s. 1-2
Klassekamp og citatfusk [Polemik med det svenske Kommunistiske förbundet marxist-leninisternas, KFMLs blad Gnistan] s. 2-6
Til læserne [Notits om den lange pause i udsendelsen af KO, efter Kinas Kommunistpartis afbrydelse af forbindelserne til KAK] s. 6
Fordomme lever endnu s. 6-7
Lidt om "elendighedsteori" s. 8