INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Anmeldelse af J.A. Hobson: The Evolution Of Modern Capitalism

[Vladimir Iljitj Lenin: Om imperialisme og opportunisme. Forlaget Futura København, 1973, 91 s.]

(Uddrag)

Skrevet i april 1899, offentliggjort i
maj 1899 i tidsskriftet Natjalo nr. 5.

(...) Det sidste kapitel i Hobsons bog, "Civilisation and Industrial Development", er måske det bedste. I dette kapitel viser forfatteren med en række meget slående argumenter behovet for at reformere det moderne industrisystem ved hjælp af stigende "offentlig kontrol" og "industriens socialisering". I vurderingen af Hobsons noget optimistiske synspunkter angående de metoder, hvormed disse "reformer" kan gennemføres, må man ikke glemme de specielle træk i engelsk historie og engelsk liv: højt udviklet demokrati, militarismens fravær, de organiserede fagforeningers enorme styrke, den voksende investering af engelsk kapital uden for England, som svækker modsigelsen mellem de engelske arbejdsgivere og arbejdere, osv. (...)

LCW bd. 4, s. 102.

Ikke tidl. online på dansk
Online i fuldtekst på engelsk. Se Marxist Internet Archive, MIA