INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Brev fra Engels til Marx, Manchester, 24. oktober 1869

[Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s.]

(Uddrag)

... Irsk historie viser, hvilken ulykke det er for en nation at have underkuet en anden nation. Alle englændernes afskyeligheder har deres oprindelse i det irske Pale [7]. Jeg mangler stadig at pløje mig gennem Cromwells periode, men så meget forekommer mig sikkert, at sagerne ville have udviklet sig anderledes også i England, hvis det ikke havde været for nødvendigheden af militært styre i Irland og skabelsen af et aristokrati der. …

[7] Den østlige del af Irland, der i det 12. århundrede blev erobret af England, og som dannede brohoved for erobringen af hele Irland i det 15. århundrede.

MESC s. 222.
MEOC s. 329.
MEOB s. 546.

Online i fuldtekst på engelsk. Se Marxist Internet Archive MIA