INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Brev fra Marx til Kugelmann, London, d. 6. april 1868

[Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s.]

(Uddrag)

Det irske spørgsmål er det dominerende her lige nu. Det er naturligvis blevet udnyttet af Gladstone & Co. blot for at komme til regeringsmagten igen, og først og fremmest for at have en valgparole ved næste valg, der vil finde sted på grundlag af husstands-valgretten. I øjeblikket er denne udvikling til skade for arbejdernes parti; intrigemagerne blandt arbejderne, såsom Odger og Potter, der gerne vil ind i det næste parlament, har nu en ny undskyldning for at knytte sig til de borgerlige liberale.

Dette er imidlertid kun en straf, som England – og følgelig også den engelske arbejderklasse – betaler for den store forbrydelse, det har begået i mange århundreder mod Irland. Og på langt sigt vil det gavne den engelske arbejderklasse selv. Den engelske statskirke i Irland – eller hvad de her plejer at kalde den Irske kirke – er det engelske godsejer-vældes religiøse bolværk i Irland, og samtidig statskirkens forpost i England selv. (Jeg taler her om statskirken som godsejer). Omstyrtelsen af statskirken i Irland vil betyde dens fald i England, og de to vil blive fulgt af godsejervældets dommedag – først i Irland og derefter i England. Jeg har imidlertid fra første færd været overbevist om, at den sociale revolution må begynde alvorligt fra grunden, d.v.s. fra grundbesiddelsen.

Bortset herfra vil det hele have det særdeles nyttige resultat, at når først den irske kirke er død, vil de protestantiske irske fæstebønder i provinsen Ulster gøre fælles sag med de katolske fæstebønder i Irlands tre andre provinser, mens godsejervældet indtil nu har været i stand til at udnytte denne religiøse antagonisme.

MESC s. 203.
MEOC s. 328.
MEOB s. 544.

Online i fuldtekst på engelsk. Se Marxist Internet Archive MIA