INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Citat af Friedrich Engels

[Ungkommunisten, august 1970, 3. årgang, nr. 6, s. 2]

"Sandheden er følgende: Sålænge Englands industrimonopol varede ved, fik den engelske arbejderklasse til en vis grad andel i dette monopols fordele. Disse blev fordelt meget ulige imellem dem; det priviligerede mindretal indkasserede størsteparten, men selv det store flertal fik sin part, i hvert fald af og til, forbigående. Og det er grunden til, at der efter owenismens uddøen ikke har eksisteret nogen socialisme i England. Med monopolets sammenbrud vil den engelske arbejderklasse miste denne priviligerede stilling. Den vil en skønne dag i sin helhed - inklusive det priviligerede og ledende mindretal - komme til at stå på samme niveau som udlandets arbejdere. Og det er grunden til, at der igen vil opstå socialisme i England."

 

Friedrich Engels: Forord til "Den arbejdende klasses stilling i England". Udvalgte. skrifter, bd. II, s. 416.

 

Om for- og bagside illustration

 

For- og bagside på Ungkommunisten nr. 6, 1970

Tekst på bagsiden:

På omslaget af dette nummer er afbildet for- og bagsiden af et PFLP-emblem (forstørret 3 gange). Forsidens tegn er det første skrifttegn i PFLPs navn (al djabha = fronten) formet som en pil, der trænger ind i det besatte Palæstina. Bagsidens tekst er - på arabisk og engelsk - "De undertrykte og sultende vil sejre!"