INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Citat af Karl Marx

[Ungkommunisten, december 1968, nr. 11]

Karl Marx

 

I stedet for de virkelige forhold bliver for jer den rene vilje til revolutionens drivhjul. Mens vi siger til arbejderne: “I skal gennemgå 15, 20, 50 års borgerkrige og folkekrige for ikke kun at forandre forholdene, men også for at forandre jer selv, for at blive i stand til at regere”, så siger I tværtimod: ”Vi må straks gribe magten, ellers kan vi godt gå hjem lægge os ...”. Således som demokraterne gør ordet folk, således gør I ordet proletariat til et helligt dyr.”

Karl Marx Signatur