INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Citat af Mao Tse-tung

[Kommunistisk Orientering, 6. årgang, nr. 6, 16. april 1969, s. 1]

"Vi går ind for aktiv ideologisk kamp, fordi den er et våben til at sikre enhed inden for partiet og de revolutionære organisationer i vor kamps interesse. Enhver kommunist og revolutionær bør tage dette våben i hånd."

Mao Tse-tung ("Citater", side 258)