INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Den Anti-imperialistiske Aktionskomités kontor.

[Ungkommunisten, 2. årg, april 1969, nr. 4, s. 17]

Aktionskomiteen har åbnet sit kontor på Svanevej. 18 o.g. 2.sal, foreløbig holder vi åbent hver fredag fra kl. 17 – 20.

Vi håber, at alle, der er interesseret i at deltage i Aktionskomiteens arbejde, vil kigge op. Det gælder, hvadenten man er interesseret i nogle af vore materialer (pjecer, blade, plakater eller andet) eller man har gode ideer til initiativer i det anti-imperialistiske arbejde. Vi regner med i løbet af nogen tid at have oparbejdet et bibliotek med tidsskrifter fra de undertrykte folk, vi har allerede en del.

Partisan