INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Forlad byen midlertidigt

[Ungkommunisten, 3. årgang, april 1970, nr. 3, s. 17]

I
Forlad byen
Forlad Djakarta midlertidigt.
Skønt vort fædreland ligger i mørke
Ses en flamme i landsbyen.

Midt i det facistiske mørke
Vil modstandsstormen med sikkerhed bryde løs,
Og de der fremprovokerede vinden
Vil få at mærke hvad denne storm betyder.

II
De har mistet alt,
Børnene, de voksne og de gamle,
Fordi de holdt ud i byerne.
Nogle torteres med sværdstik,
Andre hænger overstænket med blod i galgerne.

Plakater sættes op over hele Djakarta,
Hold inde en stund,
For den truende storm blæser fra landsbyen,
Og med våben i hånd rejser folket sig.
De der led tab fastholder deres overbevisning:
Gå til modstand
Bekæmp imperialismen og feudalismen,
Gå til modstand for at leve,
Vor modstand, broder, udspringer fra landsbyen.

III
Byerne blev overdænget med plakater og løbesedler
Djakarta var panikslagen,
Men dette er ikke vejen til sejr,
Gå bort for en tid.
Skønt mørket behersker vort fædreland
Flammer sejrens ild i landsbyen.