INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Historien viser, at krige inddeles i to arter

Historien viser, at krige inddeles i to arter,
retfærdige og uretfærdige.

Alle krige, der hæmmer fremskridt,
er uretfærdige.

Vi kommunister modsætter os alle uretfærdige
krige, der hæmmer fremskridt, men vi modsætter
os ikke progressive, retfærdige krige.

Ikke blot modsætter vi kommunister os ikke
retfærdige krige, vi deltager aktivt i dem.

Mao Tse-tung

Vignet Mao Tse-tung