INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Karl Marx: Citat fra Løn pris og profit

[Ungkommunisten 2. årgang, februar 1969, nr. 2]

I stedet for

den konservative parole:

“En ærlig dagløn

for en ærlig arbejdsdag”

skal de på deres fane skrive

den revolutionære parole:

“Lønsystemets afskaffelse”

 

Karl Marx

Citeret fra “Løn, pris og profit”, Karl Marx: Udv.v., bd. I, s. 442.