INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering 5. årgang 1968

Artikler markeret med en streg - vil senere blive lagt online.

Kommunistisk Orientering 1968, nr. 1Nr. 1, 4. januar 1968

To citater fra Mao Tse-tung. s.1
-Valget og ”arbejderflertallet” s. 2-4
[Citat fra] V.I lenin: Staten og Revolutionen. s. 4

 

 

 

 

 


Kommunistiske Orientering 1968, nr. 2Nr. 2, 25. januar 1968

Vietnam giver ikke op. 1-3
200 mill. indere ud i sulten. 3-4
-VS og ”u-landshjælpen”. s. 4
-Tillæg: Klassesamarbejdets valgsejr. 2 s.

- særnummer [Løbeseddel til valget 23. januar 1968]

 

 

 


Kommunistiske Orientering 1968, nr. 3Nr. 3, 8. februar 1968

[Citat af] Mao Tse-tung. s.1
Nyt trin i Sydvietnam. s. 1
Glimt fra kampfronterne. [Reportage fra den vietnamesiske befrielsesfronts offensiv, fra deres nyhedsbureau] s. 2,7
Sejre i 1967. [i Sydvietnam] s. 2
-Revolution kontra reformer. s. 3-4
Hungersnød og ”rotter”. [om det væbnede oprør i den indiske provins Naxalbari] s.5-6
[Lykønskningsbudskab fra Chou En-lai til Sydvietnams Befrielsesfront i anledning af offensiven] s. 7
Marionettropper, gå over på folkets side. [Appel fra Sydvietnams Befrielsesfront til regeringsstyrkerne] s. 8
Appel fra alliance af nationale og freds-styrker. s. 8
Revolutionære væbnede styrkers opfordring. s. 8
Kampen bliver hård. [om appel fra de væbnede befrielsesstyrkers hovedkvarter] s.8
[Citat af] Mao Tse-tung] s. 8


Kommunistisk Orientering nr. 4, 1968Nr 4, 16 februar 1968

[Citat fra] Lin Piao: Længe leve sejren i folkekrigen. s. 1
Vietnam-offensiven og os. s.1
Fjenden i panik! - Grundlaget for USA-imperialismens neo-kolonialistiske politik ved at smuldre bort. [Referat af særcommunique nr. 2, 6. februar 1968, fra overkommandoen over Sydvietnams Folkets Befrielsesstyrker] s. 2-3
Ho Chi Minh lykønsker Nguyen Huu Tho. [Præsident for Sydvietnams Nationale Befrielsesfront] s. 3
Nguyen Huu Tho takker Ho Chi Minh. s. 3-4
Nguyen Huu Tho takker Cho En-lai. s. 4

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 5, 1968Nr. 5, 23. februar 1968

[Citat af] Mao Tse-tung. s. 1
Aggressionens ofre sejrer! [Vietnam] s. 1-2
1967 – Godt år for det laotiske folk. s. 2-3
Et dødens spor.. [fra ”Nhandan”, organ for Vietnams Arbejderparti] s. 3-4
[Citat af] Mao Tse-tung. s. 4
Bihars bønder slås for jord [Referat af artikel i Hindustan Times, 5. februar] s. 4

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 6, 1968Nr. 6, 7. marts 1968

[Citat af] Mao Tse-tung. s. 1
-Om at ønske socialisme. s. 1-2
Marxistisk-leninistisk parti dannet i Frankrig. s. 2
Jo mere vi kæmper, jo stærkere bliver vi. Kommentator fra Sydvietnams Befrielseshær om betydningen af sejrene i foråroffensiven. s. 3-4
Folkekrigen breder sig i Thailand. s. 4-5
-Misbrug af ord [kommentar til VS og parlamentarisme] s. 5
”Ned med USA-Imperialismen!” [Om protestmøde i Tokyo mod amerikanske planer om et felthospital i Japan] s. 6
”Mennesker, ikke ting, er afgørende” [Uddrag af  artikel i den kinesiske avis Renmin Ribao, 31. januar om Sovjeunionen] s. 7-8
Natangreb på Bau Trai [Om befrielse af en by i Sydvietnam] s. 8
Den væbnede kamp udviklet i Indonesien. [Notits] s. 8


Kommunistisk Orientering nr. 7, 1968Nr. 7, 21. marts 1968

Fjendens forsvarssystem brudt sammen. Særkommunique nr. 3 fra Sydvietnams væbnede Befrielsesstyrker. s. 1-3
[Notits] ”Vi genoptager i dette nummer udsendelsen af bogen 'Lenins kamp mod revisionisme og opportunisme'. Nye læsere, der ønsker de foregående fire afdelinger bedes sende os et par ord derom.” s. 2
-Socialisme og borgerlig levevis. s. 3-4
Tillæg: Afsnit ? af Lenins kamp mod revisionisme og opportunisme. 126 s.

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr.  8, 1968Nr. 8, 5. april 1968

Et uhyrligt bedrag! [Kommentar til tale af præsident Lyndon B. Johnson] s. 1-2
-Ultrademokratiets kongres. [Om VS' stiftende kongres 23.-24. marts] s. 2-3
-Kulturrevolutionen og dens lære for os. s. 3-4
Burmas revolutionære vej [Fra det kinesiske nyhedsbureau Hsinhua]. s. 5-6
Hellere socialisme end flere penge. Af  T [Revolutionære arbejderes klassekamp i Shanghai] s. 7
Revisionistisk sammenrend. [Om planlægning af verdenskonference for den kommunistiske bevægelse indkaldt af USSR] s. 7-8
Tillæg: En farlig kurs. [tilføjelse til artiklen ”Et uhyrligt bedrag” efter Hanoi' kommentar til Johnsons tale] 5. april 1968. 2 s.

 


Kommunistisk Orientering nr. 9, 1968Nr. 9, 19. april 1968

-Unge banebrydere [Om KUFs dannelse] s. 1
National kamp – klassekamp. [citat fra Mao Tse-tungs erklæring af 8. august 1963 til støtte for de amerikanske negres kamp mod racediskrimineringen.] s. 2
-Afro-amerikanere i kamp. s. 2-3
Verden forandrer sig... s. 4
Tillæg: Afsnit ? af bogen: Lenins kamp mod revisionisme og opportunisme. 126 s.

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 10, 1968Nr. 10, 3. maj 1968

Gå til handling! Erklæring fra kammerat Mao Tse-tung, …. til støtte for den afro-amerikanske kamp mod voldelig undertrykkelse. s. 1-2
-Den store leder. s 2-3
Ingen faddersladder. [Artikel fra ”Den australske kommunist”, teoretisk organ for Australiens kommunistiske parti (M-L)] s. 3
Store sejre ved Khe Sanh. [Sydvietnam] s. 3
Finanskrisen. s. 4-5
Hvor børn sælges for mad. [Om Indonesien] s. 5-6
-Usømmeligt. s. 6
”Kontant betaling” forgifter de sovjetiske studenter. s. 7 -8
-Tillæg: Løbeseddel: Der kommer en dag. 2 s.

 


Kommunistisk Orientering nr. 11, 1968Nr. 11, 22. maj 1968

-”Røde flag” mod det røde flag. s.1-3
Latin-amerika i oprør. [fra Peking Review nr. 3, 19-1-1968] s. 3-4
-Et åbent angreb. [Notits om åbent angreb fra svensk KFML på KAKs linje] s. 4
-Tillæg: Løbeseddel ”Strejkeret”, 24/5 1968.  1 s.

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 12, 1968Nr. 12, 29. juni 1968

-Kampen går videre. [Fra Peking Review, nr 25, 21. juni, opsummering af hovedindholdet i de franske studenters og arbejderes kamp] s. 1, 3-4
-Læren fra Frankrig. s. 1, 3-4
-[Billeder fra Paris] s. 2, 4
-Om ”Marxistisk kritik”. [Notits] s. 4

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 13, 1968Nr. 13, 12. juli 1968

3000 fly skudt ned. [Lykønskningstelegram fra Kina til den Demokratiske Republik Vietnam, 27. juni 1968] s. 1
Den hellige alliance udvides. [Om underskrivningen af ikke-sprednings traktaten mellem USA, Sovjetunionen og England, 1. juli 1968] s. 2-3
Ho Chi Minh hilser NFB. s. 3-4
Ingen nedrig manøvre... [Uddrag af NFB præsidentens svar på Ho Chi Minhs hilsen] s. 4
En anden linje i Sydvietnam. [Notits] s. 4
-”Gnistan” fortsætter [Notits] s. 4

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 14, 1968Nr. 14, 9. august 1968

Kvaler med genrejsningen. De sovjetiske revisionisters økonomiske vanskeligheder. s. 1-3
Se på realiteterne! [Uddrag af Ad Hoc Komiteen for et M-L Parti i USA's gennemgang af USA's revisionistiske KPs nye program] s. 3-4

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 15, 1968Nr. 15, 23. august 1968

-Om økonomisk og politisk kamp. s. 1-2
Debray og socialismen. [1. del af omtale af Regis Debray's bog Revolution i Revolutionen? Fra Ad Hoc Bulletin (Marxist-Leninist), Chicago, Maj, 1968] s. 2-4

-Løbeseddel: Revisionistisk svineri [datering mangler] 1 s.

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 16, 1968Nr. 16, 6. september 1968

-Det totale forfald. [Om Sovjets angreb på Tjekkoslovakiet, 20. august 1968] s. 1-3
-Hvad gjorde Dubcek og co.? s. 3-4
Debray og socialismen. [2. del] s. 4

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 17, 1968Nr. 17, 17. september 1968

Hele Kina er rødt. s. 1-3
-LO-kapitalisme. s. 4

 

 

 

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 18, 1968Nr. 18, 2. oktober 1968

-De universelle sandheder og den konkrete praksis. s. 1-2
Sejre i Sydvietnam. s. 2-3
Massakren på biafranerme. s. 3-4
-Til vore læsere. [Notits] s. 4
Rettelse til nr. 17: Ikke Taiwan. [Notits om fejl i artiklen ”Hele Kina rødt”. - Taiwan holdes fortsat besat af den amerikanske imperialisme] s. 4

Tillæg: ”To linjer (1)”, svar til det svenske ”Gnistan”. Hæfte 1 af 6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)

 


Kommunistisk Orientering nr. 19, 1968Nr. 19, 17. oktober 1968

-Mexikansk protest. s. 1-2
Sovjetisk hjælp til imperialismen. s. 2
-Per Hækkerup og Biafra. s. 3
Afrikanernes kamp. Deklaration fra konferencen i Sydvestafrikas Nationale Union, august 1968. [1. del] s. 3-4

Tillæg: ”To linjer (2)”, svar til det svenske ”Gnistan”. Hæfte 2 af 6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 20, 1968Nr. 20, 12. november 1968

”Vi må kæmpe videre”. Præsident Ho Chi Minhs appel til det vietnamesiske folk af 3. november 1968. s. 1-2
Sydvietnam vil blive befriet! [Erklæring fra Sydvietnams Befrielsesfront, 3. november 1968] s. 2-4
Afrikanernes kamp. [2. del, fortsat fra KO nr 19] s. 4

Tillæg: ”To linjer (3)”, svar til det svenske ”Gnistan”. Hæfte 3 af 6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)

 

 


Kommunistisk Orientering nr. 21, 1968Nr. 21, 3. december 1968

Fallit for Kinas ”tilbeder af parlamentarisme”. [Kritik af Lio Shao-chi fra artikel i 3 kinesiske Shanghai-blade fra 10. august 1968. Lio Shao-chi blev udrenset på det udvidede 12. plenarmøde i KkPs 8. centralkomité, den 13.-31. oktober 1968] s. 1-4
Afrikanernes kamp. [3. del, fortsat fra KO nr 20] s. 4
Af pladshensyn udskydes ”To linjer (4)” til næste nummer. [Notits] s. 4
De sovjetiske revisionister i rollen som kirkens beskyttere. [Notits] s. 4

Tillæg:Udtalelse fra Kommunistisk Arbejdskreds' politiske udvalg i anledning af det udvidede 12. plenarmøde i centralkomitéen for Kinas kommunistiske Parti (vedtaget 12. november 1968. [Dateret 18. november 1968] 4.s

 


Kommunistisk Orientering nr. 22, 1968Nr. 22, 10. december 1968

-En snylterstats handel. s. 1-2
Erklæring fra Nordvietnam. s. 2-3
Rettelseskampagne hos Argentinas kommunister. [Referat af artikel i ”No Transar” organ for ”De argentiske kommunisters fortrop”] s. 4

Tillæg: ”To linjer (4)”, svar til det svenske ”Gnistan”. Hæfte 4 af 6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)