INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Ungdoms Forbund

[Ungkommunisten, 1. årgang, april 1968, nr. 4]

”Ungkommunisten”s Arbejdsudvalg besluttede den 26.
marts at danne en revolutionær organisation under
navnet Kommunistisk Ungdoms Forbund. Vor opgave
er at skole og lede den danske ungdom i kampen for
et socialistisk Danmark.

Marxismen-lenismen, Mao Tse-tungs tænkning
anvendt på den danske virkelighed er vort politiske
grundlag. Det vil i praksis sige godkendelse af den
af Kommunistisk Arbejdskreds fremlagte politiske linje.
Derfor samarbejder vi med K A K og anerkender
dennes ledende rolle.

Vi vil i særlig grad vie vore kræfter til kamp
mod reformisme, revisionisme og al anden form for
borgerlig tankegang og i stedet søge at skabe den
proletariske holdning, der er i pagt med det store
flertal af arbejdende menneskers interesser verden over.