INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

To linjer afsluttet

[Kommunistisk Orientering, 6. årgang, nr. 2, 30. januar 1969, s. 4]

Vi takker for de mange kritiske og bifaldende henvendelser, vi har fået fra ind- og udland, efterhånden som "To linier" er skredet frem. Vi har ikke nået at svare direkte på dem alle endnu, men det kommer. Vi opfordrer endnu engang, nu da vi har afsluttet vort svar på GNISTANs angreb, vore læsere til grundigt at studere og diskutere "To linier" og at sende os deres kommentarer, kritik, afvisning (argumenteret), spørgsmål og forslag til forbedringer (både politiske og sproglige). Som sagt, da vi startede på "To linier", vil alt dette materiale indgå i vort videre arbejde med artikelserien og dens problemer.