INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Mao, Komintern och Liu Shao-chi. "Leninismen" ifrågasatt i öst och väst

Av Gotfred Appel. [Stockholm, Rabén & Sjögren, 1971, 175 s.)

Bogen er oversat til svensk af Clarence Ekman. Bogen er ikke online.

Mao, Komintern och Liu Shao-chi. Av Gotfred Appel. Stovkholm, Rabén & Sjögren, 1971Om Bogen (Bagsidetekst):

Varför spårade revolutionen ur i Sovjetunionen? Vilken roll har Liu-Shao-chi, "Kinas Chrusjtjov", spelat i den kinesiska kulturrevolutionen? Går det i själva verket en avgörande skiljelinje inom den kommunistiska världsrörelsen ända från 20-talet, mellan Mao Tse-tung å ena sidan och Komintern och Stalin å den andra, en motsättning av största betydelse inte bara för kulturrevolutionen utan för utvecklingen inom hela den världskommunistiska rörelsen?

Det är frågor av sådan räckvidd som ställs i denna bok. Med stöd av ett rikhaltigt och noga utvalt källmaterial behandlar författaren avgörande episoder i Kinas, Sovjetunionens och Kominterns inre och yttre politik under fyra artionden. I detta sammanhang utsatts "fallet Liu Shao-chi" for den första inträngande marxistiska analys som hittills publicerats.

Gotfred Appel är den mest framträdande representanten för Kommunistisk Arbejdskreds i Danmark, en av de första kommunistiska organisationer som tog ställning för Kinas kommunistiska parti i kampen mot den "moderna revisionismen", sådan den tar sig uttryck i dagens sovjetiska politik.