INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

På det jævne, på det jævne:

Neutralitetspolitikkens sammenbrud

Forrige kapitel Til oversigt Næste kapitel

Tegning af Madsen. Københavns bombardement

Det danske borgerskabs livlige handel med det engelske borgerskabs krigsmodstandere fører til en skærpelse af modsigelsesforholdet mellem de to borgerskaber. Efter at Danmark har anfægtet Englands ret til at visitere de danske skibe og indgået et væbnet neutralitetsforbund med Sverige og Rusland, følger slaget på Reden i 1801, der tvinger det danske borgerskab til atgive de engelske kolleger ret til at undersøge ladningerne i de dansk-norske skibe.

Tegning af Madsen. Slaget på Reden, 1801

Da Napoleons hære fra 1806 står ved Danmarks sydgrænse, frygter englænderne, at han skal få neglene i den ret betydelige danske flåde, og englænderne kræver flåden udleveret i pant, indtil krigen mod Napoleon er forbi. Dette nægter kronprinsen, og det engelske borgerskab er ikke sen til at rette et hårdt slag mod det danske borgerskab, der nu i årevis har generet det: 1807 bombarderes København til at kapitulere, hvorefter den danske flåde beslaglægges, og hvad der ikke kan fjernes fra Holmen, ødelægges. Danmark slutter sig derefter til Napoleon.

Tegning af Madsen. Dansk Kanonbåd