INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 1, 14. januar 1969

Kommunistisk Orientering 1969, nr. 1

Mao Tse-tung sagde i 1962 [Citat] s. 1
Befrielsesfronten 8 år. Appel fra Sydvietnam Nationale Front for Befrielses Centralkomité i anledning af 8 års-dagen for dens grundlæggelse (20. december 1968) s. 2-4

Tillæg: ”To linjer (5)”, svar til det svenske ”Gnistan”. Hæfte 5 af 6, hver på 6-7s. (Tillæg til Kommunistisk orientering, 5. årg. nr. 18, 2. oktober 1968 - 6. årg. nr. 2, 30. januar 1969)