INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 1, 16. december 1974

Kommunistisk Orientering 1974, nr. 1

Hvad er KAK? s. 1-2
Dogmatismen og danmarkshistorien Af forfatterkollektivet. s. 2-7
Modsigelse s. 7-8