INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 1, 4. januar 1968

Kommunistisk Orientering 1968, nr. 1

To citater fra Mao Tse-tung. s.1
-Valget og ”arbejderflertallet” s. 2-4
[Citat fra] V.I lenin: Staten og Revolutionen. s. 4