INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Ungkommunisten:

Nr. 1, januar 1970

Ungkommunisten nr. 1, januar 1970

Et svar til Rød Front [Organ for Kommunistisk Ungdom Marxister-Leninister] s. 2-8
Notits om at Kommunistisk Orientering og Ungkommunisten også udkommer i en engelsk udgave som Communist Orientation og The Young Communist. s. 8
PFLPs stilling til PLO og PASC s. 8-17 [Også bragt i PFLP Forklarer]
PFLP-frimærker [Notits om frimærker, sælges til støtte for PFLP] s. 17
Danmark og den arabiske olie s. 18-20
Den Folkelige Front for Palæstinas Befrielse: Militærkommnunique nr. 129 (Om sprængningen af olieledningen (Tapline) i Golanhøjderne s. 20-22 [Også bragt i PFLP Forklarer]
Små bøger [Omtale af 3 små bøger: "Den lille røde for skoleelever" "Citater fra formand Baunsgaard" og "Den lille hvide"] s. 22-25
Indholdsfortegnelse for Ungkommunisten, 2. årgang 1970 s. 26-27
Kapitalistens bøn [Bagsiden] s. 28