INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 11, 22. maj 1968

Kommunistisk Orientering nr. 11, 1968

-”Røde flag” mod det røde flag. s.1-3
Latin-amerika i oprør. [fra Peking Review nr. 3, 19-1-1968] s. 3-4
-Et åbent angreb. [Notits om åbent angreb fra svensk KFML på KAKs linje] s. 4

-Tillæg: Løbeseddel ”Strejkeret”, 24/5 1968.  1 s.