INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 12, 29. juni 1968

Kommunistisk Orientering nr. 12, 1968

-Kampen går videre. [Fra Peking Review, nr 25, 21. juni, opsummering af hovedindholdet i de franske studenters og arbejderes kamp] s. 1, 3-4
-Læren fra Frankrig. s. 1, 3-4
-[Billeder fra Paris] s. 2, 4
-Om ”Marxistisk kritik”. [Notits] s. 4