INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 14, 9. august 1968

Kommunistisk Orientering nr. 14, 1968

Kvaler med genrejsningen. De sovjetiske revisionisters økonomiske vanskeligheder. s. 1-3
Se på realiteterne! [Uddrag af Ad Hoc Komiteen for et M-L Parti i USA's gennemgang af USA's revisionistiske KPs nye program] s. 3-4