INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 15, 23. august 1968

Kommunistisk Orientering nr. 15, 1968

-Om økonomisk og politisk kamp. s. 1-2
Debray og socialismen. [1. del af omtale af Regis Debray's bog Revolution i Revolutionen? Fra Ad Hoc Bulletin (Marxist-Leninist), Chicago, Maj, 1968] s. 2-4

-Løbeseddel: Revisionistisk svineri [datering mangler] 1 s.