INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 21, 3. december 1968

Kommunistisk Orientering nr. 21, 1968

Fallit for Kinas ”tilbeder af parlamentarisme”. [Kritik af Lio Shao-chi fra artikel i 3 kinesiske Shanghai-blade fra 10. august 1968. Lio Shao-chi blev udrenset på det udvidede 12. plenarmøde i KkPs 8. centralkomité, den 13.-31. oktober 1968] s. 1-4
Afrikanernes kamp. [3. del, fortsat fra KO nr 20] s. 4
Af pladshensyn udskydes ”To linjer (4)” til næste nummer. [Notits] s. 4
De sovjetiske revisionister i rollen som kirkens beskyttere. [Notits] s. 4

Tillæg:Udtalelse fra Kommunistisk Arbejdskreds' politiske udvalg i anledning af det udvidede 12. plenarmøde i centralkomitéen for Kinas kommunistiske Parti (vedtaget 12. november 1968. [Dateret 18. november 1968] 4.s