INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 3, 11. februar 1969

Kommunistisk Orientering nr. 3, 1969, Forside

Vietnam, USA og Paris. Den amerikanske aggression i Vietnam kan ikke bringes til ophør ved forhandling. s. 1-4
Om tillægget [Notits] s. 4

Tillæg: Lenin: Om strejker (1899). 4 s.