INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Ungkommunisten:

Nr. 3, april 1970

Ungkommunisten nr. 3, april 1970

Etiopien s. 2-8
Ulandsfrivillige – dansk imperialismes forlængede arm s. 9-13
Pressehykleri s. 13-16
Forlad byen midlertidigt [Digt] af F.L. Risakotta, 1967. Oversat fra engelsk s. 17
Mere om Danmark og den arabiske olie s.18-23
[Notits om at artiklen "PFLP forklarer: Hvad kæmper det palæstinensiske folk for?", som tidligere har været duplikeret, nu er offset-trykt, og kan rekvireres til udddeling] s. 23
[Bagsidetekst og -billede] s. 24