INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 4, 16 februar 1968

Kommunistisk Orientering nr. 4, 1968

[Citat fra] Lin Piao: Længe leve sejren i folkekrigen. s. 1
Vietnam-offensiven og os. s.1
Fjenden i panik! - Grundlaget for USA-imperialismens neo-kolonialistiske politik ved at smuldre bort. [Referat af særcommunique nr. 2, 6. februar 1968, fra overkommandoen over Sydvietnams Folkets Befrielsesstyrker] s. 2-3
Ho Chi Minh lykønsker Nguyen Huu Tho. [Præsident for Sydvietnams Nationale Befrielsesfront] s. 3
Nguyen Huu Tho takker Ho Chi Minh. s. 3-4
Nguyen Huu Tho takker Cho En-lai. s. 4