INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 4, 25. februar 1969

Kommunistisk Orientering nr. 4, 1969, Forside

Vietnam og vietnambevægelserne s. 1-3
Sverige anerkender DRV s. 3-4

Tillæg: Marx og Engels: Breve om England (1 af 3, 4 s.)