INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 5, 12. marts 1969

Kommunistisk Orientering nr. 5, 1969, Forside

Overenskomst og solidaritet s.1
Byer og landdistrikt – et spørgsmål om orientering. (fra New Zealand Communist Review, marts 1967) s. 2-4
Grænseprovokationer. [Om grænsestridighederne mellem USSR og Kina 2. marts 1969] s. 4

Tillæg: Marx og Engels: Breve om England (2) (2 af 3, 4 s.)