INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 5, 23. februar 1968

Kommunistisk Orientering nr. 5, 1968

[Citat af] Mao Tse-tung. s. 1
Aggressionens ofre sejrer! [Vietnam] s. 1-2
1967 – Godt år for det laotiske folk. s. 2-3
Et dødens spor.. [fra ”Nhandan”, organ for Vietnams Arbejderparti] s. 3-4
[Citat af] Mao Tse-tung. s. 4
Bihars bønder slås for jord [Referat af artikel i Hindustan Times, 5. februar] s. 4