INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 5, 27. juni 1975

Kommunistisk Orientering 1975, nr. 5

Don Barnett [Nekrolog over lederen af Liberation Support Movement LSM, USA og Canada]. s. 1-2
Om Dogmatisme og proletariat. Af Don Barnett. [oversat fra LSM NEWS nr. 1 1975] s. 2-8
Amerikanere i Kina [oversat fra LSM NEWS nr.3, 1974] s. 9-11
Kritik af RAFs analyse og strategi s. 12-16