INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Ungkommunisten:

Nr. 5, juni 1970

Ungkommunisten nr. 5, juni 1970

Mod folkerevolutionær sejr i Vestasien [Uddrag af oversat artikel fra Ad Hoc Bulletin (Marxist-Leninist) Vol. 8, No.2 april 1970] s. 2-18
Om en demokratisk stat i Palæstina (oversat fra Hawla dawlat falastin al-demokratia 1970 s 19-22
Politisk udtalelse. PFLP juni 1970 [Om kampene i Amman] s. 23-25 [Se teksten online i PFLP Forklarer]
Detaljer om udviklingen af den blodtørstige sammensværgelse sat i scene af de jordanske myndigheder og deres lejetropper s. 25-28 [Se teksten online i PFLP Forklarer]
Rejsebrev [Om en dansk fagforeningspamper i Etiopien]s. 29-31