INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 6, 16. april 1969

Kommunistisk Orientering nr. 6, 1969, Forside

KKPs niende kongres [Hilsen fra KAK til kongressens delegerede, 4. april] s. 1
[Citat af Mao Tse-tung] s. 1
Gnisten og steppebranden [Polemik med det svenske Kommunistiske förbundet marxist-leninisternas, KFMLs blad Gnistan]  s. 2-4

Tillæg: Marx og Engels: Breve om England (3) (3 af 3, 4 s.)