INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 6, 7. marts 1968

Kommunistisk Orientering nr. 6, 1968

[Citat af] Mao Tse-tung. s. 1
-Om at ønske socialisme. s. 1-2
Marxistisk-leninistisk parti dannet i Frankrig. s. 2
Jo mere vi kæmper, jo stærkere bliver vi. Kommentator fra Sydvietnams Befrielseshær om betydningen af sejrene i foråroffensiven. s. 3-4
Folkekrigen breder sig i Thailand. s. 4-5
-Misbrug af ord [kommentar til VS og parlamentarisme] s. 5
”Ned med USA-Imperialismen!” [Om protestmøde i Tokyo mod amerikanske planer om et felthospital i Japan] s. 6
”Mennesker, ikke ting, er afgørende” [Uddrag af  artikel i den kinesiske avis Renmin Ribao, 31. januar om Sovjeunionen] s. 7-8
Natangreb på Bau Trai [Om befrielse af en by i Sydvietnam] s. 8
Den væbnede kamp udviklet i Indonesien. [Notits] s. 8