INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Ungkommunisten:

Nr. 6, august 1970

Ungkommunisten nr. 6, august 1970

[Citat af Friedrich Engels: fra Forord til ”Den arbejdende klasses stilling i England”, Udvalgte skrifter, bd. II, s. 416] s. 2
Hvorfor støtter vi PFLP? s. 3-6 [Se den online i PFLP Forklarer]
Udtalelse fra KUF [Fra forberedelsesmøde i Holland for en kongres i Rom til støtte for de kæmpende folk i de portugisiske kolonier] s. 6-7
Falsk interview med G. Habash i Life [Notits] s. 7
George Habash's tale på Continental Hotel s. 8-11 [Se den online i PFLP Forklarer]
PFLPs opfattelse af begrebet ”den demokratiske stat” i ”Palestina” s. 12-14 [Se den online i PFLP Forklarer]
Verdensbanken s. 15-19
Obs! [Notits, hvor redaktionen lægger afstand til et blad kaldet "Orientering"] s. 19