INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 7, 21. marts 1968

Kommunistisk Orientering nr. 7, 1968

Fjendens forsvarssystem brudt sammen. Særkommunique nr. 3 fra Sydvietnams væbnede Befrielsesstyrker. s. 1-3
[Notits] ”Vi genoptager i dette nummer udsendelsen af bogen 'Lenins kamp mod revisionisme og opportunisme'. Nye læsere, der ønsker de foregående fire afdelinger bedes sende os et par ord derom.” s. 2
-Socialisme og borgerlig levevis. s. 3-4
Tillæg: Afsnit ? af Lenins kamp mod revisionisme og opportunisme. 126 s.