INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Ungkommunisten:

Nr. 7, september 1969

Ungkommunisten nr. 7, september 1969

Digt af Ho Chi Minh (Forsiden) s. 1
KF og virkeligheden s. 2-6
Folkefronten for Palæstis Befrielse (En sammenfatning af PFLPs politiske manifest fra kongressen august 1968. Oversat fra det svenske ”Palestinsk Front” nr. 2/1969) s. 6-11
Studenterbevægelsen i Vestberlin [Interview med aktivist fra den tyske studenterbevægelse] s. 12-19
Lidt om u-landshjælp s. 19-20

Tilbage til Ungkommunisten 1969

 

Annonce for Den Anti-imperialistiske Aktionskomite