INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 8, 18. juni 1969

Kommunistisk Orientering nr. 8, 1969, Forside

Apropos Saga-demonstrationerne: De mange og de få Af GA- s. 1-4
Den imperialistiske indkredsning af Den kinesiske Folkerepublik s. 4-8
En bemærkning til KF(ML) s. 8