INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 9, 19. april 1968

Kommunistisk Orientering nr. 9, 1968

-Unge banebrydere [Om KUFs dannelse] s. 1
National kamp – klassekamp. [citat fra Mao Tse-tungs erklæring af 8. august 1963 til støtte for de amerikanske negres kamp mod racediskrimineringen.] s. 2
-Afro-amerikanere i kamp. s. 2-3
Verden forandrer sig... s. 4
Tillæg: Afsnit ? af bogen: Lenins kamp mod revisionisme og opportunisme. 126 s.