INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Kommunistisk Orientering:

Nr. 9, 30. december 1969

Kommunistisk Orientering nr. 9, 1969, Forside

Ned med værdigheden s. 1-2
Klassekamp og citatfusk [Polemik med det svenske Kommunistiske förbundet marxist-leninisternas, KFMLs blad Gnistan] s. 2-6
Til læserne [Notits om den lange pause i udsendelsen af KO, efter Kinas Kommunistpartis afbrydelse af forbindelserne til KAK] s. 6
Fordomme lever endnu s. 6-7
Lidt om "elendighedsteori" s. 8