INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Ungkommunisten:

Nr. 9, september 1968

Ungkommunisten 1968, nr. 9

Hvad sker i Tjekkoslovakiet? s. 2-6
Revisionisternes skisma [Om Tjekkoslovakiet] s. 7-8
Sovjets "hjælp" til Mongoliet [Oversat fra Peking Review nr. 40, 1967] s. 9-13
Falsk "negerrevolution" [Oversat fra ”Notes on Black Liberation” af Bill McAdoo. Udgivet af The Black Liberation Commission of the Progressive Labor Party, USA] s. 13-20

 

 

 

Tilbage til Ungkommunisten 1968

Omslag for Ungkommunisten 1968, nr. 9

KARIKATURTEGNINGERNE er hentet fra en samling tegninger, Selections of Afro-Asien People's Anti-imperialist Caricatures, udgivet i Kina. Karikaturen på forsiden er lavet af en tegnegruppe i Peking, og den på bagsiden af G.S. Fernando, Ceylon. (I henhold til note i Ungkommunisten 1968, nr. 10 s. 5,  G.S. Fernando var mest kendt som akvarel-maler.- Onlineredaktionen)