INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Om en "demokratisk løsning"

Blandt alle revolutionære er der en udbredt interesse for begrebet et "demokratisk Palæstina" eller den "demokratiske løsning".

De to følgende artikler "PFLP's opfattelse af begrebet 'den demokratiske stat' i 'Palæstina'" og "Fremad mod en demokratisk løsning" er et beskedent bidrag til den diskussion, der finder sted om et befriet Palæstinas fremtid.

Disse artikler repræsenterer ikke PFLP's endelige og fuldstændige stilling til dette spørgsmål. De viser snarere de generelle linier og gengiver mange af de ideer, som PFLP-medlemmer har om dette emne.

Ved at lægge dette materiale frem for andre kammerater til diskussion viser PFLP's Informations-afdeling, at den er rede til og glad for enhver udveksling af synspunkter, som - gennem alle revolutionæres fortsatte anstrengelser for at kaste mere og mere lys over vor kamps vanskelige kurs - vil hjælpe til at fremme vor kamp.

PFLP

Informations-afdelingen