INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Om krig - et citat fra Mao Tse-tung

[Ungkommunisten, 1. årgang, marts 1968, nr. 3]

Krig, dette uhyre af gensidig nedslagtning mellem mennesker, vil endegyldigt blive elimineret af det menneskelige samfunds fremskridt, og tilmed i en ikke alt for fjern fremtid. Men der er kun én måde at eliminere den på, og det er at bekæmpe krig med krig, at bekæmpe kontrarevolutionær krig med revolutionær krig, at bekæmpe national kontrarevolutionær krig med national revolutionær krig og at bekæmpe kontrarevolutionær klassekrig med revolutionær klassekrig.