INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Om Verdensbanken

Udgivet af Kommunistisk Ungdomsforbund, KUF, september 1970, 16 s. (upag.)

Indholdsfortegnelse:

Verdensbanken s. 3-7

To opfattelser af Verdensbanken - To opfattelser af verden s. 8-15

Kongressens program s. 16

 

Tekst på s.2:

 

Karl Marx

 

"Alt, hvad det engelske bourgeoisie kan blive tvunget til at gøre (i Indien, red.), vil hverken befri folkets masse eller i væsentlig grad forbedre dets sociale stilling, der ikke alene er afhængig af produktivkræfternes udvikling, men også af folkets tilegnelse af dem. Det, det engelske bourgeoisie i alle tilfælde vil gøre, er at skabe de materielle forudsætninger for begge dele. Har bourgeoisiet nogensinde gjort mere? Har det nogensinde bevirket et fremskridt uden at slæbe individer og hele folkeslag gennem blod og snavs, elendighed og ydmygelse?"

(Marx i "De fremtidige resultater af det britiske herre-dømme i Indien")