INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

På det jævne, på det jævne. Det danske borgerskabs vankelmodige vej til magten.

Udarbejdet af en gruppe i Kommunistisk Arbejdskreds (KAK).Tegninger af Madsen. Kbh., Forlaget Futura, 1974, 129 s.

Indhold

[Sidetal henviser til den trykte bog]

Tillæg:

 Folketoget til Christiansborg

Bagsidetekst:

”... Efter julirevolutionen i Frankrig går en oprørsk bølge over Europa. I august 1830 blev operaen ’Den stumme i Portici’ spillet i Bruxelles. Ved oprørsscenen i sidste akt opstod der tumulter i salen, hvilket blev startskuddet til belgiernes nationale opstand mod det hollandske overherredømme.

I oktober 1830 spilles samme stykke i København. Den tilstedeværende monark hilses med jubel og kongesang. Ved scenen, der udløste oprøret i Belgien, bryder det danske publikum ud i et begejstret råb: ’Vor konge leve!’ ...”

HVORFOR har den danske historie på dette tidspunkt en så særegen tolerant, urevolutionær fremtoning?

Begivenhederne i Danmark fra landboreformerne til systemskiftet forsøges i dette skrift - i modsætning til den gængse idealistiske og metafysiske historieskrivnings gengivelse af denne periode - forklaret ud fra et marxistisk standpunkt. Som tillæg er aftrykt nogle tekster, som Engels har skrevet i den omhandlede periode, og hvor Danmark og danskerne er nævnt.