INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Papirtigre - Et citat fra Mao Tse-tung

[Ungkommunisten, 1. årgang, februar 1968, nr. 2]

Alle reaktionære er papirtigre. I ydre fremtræden er de reaktionære frygtindgydende, men i virkeligheden er de ikke så mægtige. Fra et langfristet synspunkt er det ikke de reaktionære, men folket, der er virkelig mægtigt.

Mao Tse-tung

Tegning af vietnamesiske parisaner, der dræber USA-imperialismen